دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

منتخبین شورای دانش آموزی

منتخبین شورای دانش آموزی

ازبین 178 رأی صحیح مأخوذه، نفرات منتخب بر اساس تعداد رأی به دست آمده عبارتند از:

غزل آب نیلی

تبسم برومند

هلیا والهی

آرام انصاری

ثمین مقتدائی

فاطمه امامی

باران بصیری 

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

بازگشت به صفحه اصلی