دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

منتخبین انجمن اولیا و مربیان

منتخبین انجمن اولیا و مربیان

ازبین 180 رأی صحیح مأخوذه، نفرات منتخب بر اساس تعداد رأی به دست آمده عبارتند از:

جناب آقای آرش عادل پناه (71رأی)

جناب آقای علیرضا آدم زاده (62رأی)

جناب آقای اکبر اکبری (59رأی)

جناب آقای محمد جانقربان (58رأی)

سرکار خانم الهام براتی (56رأی)

سرکار خانم  لیلا رفیع (52رأی)

سرکار خانم شیرین ریحانی تاش (52رأی)

سرکار خانم نیره سادات طبایی عقدایی (51رأی)

با آرزوی موفقیت برای این عزیزان

بازگشت به صفحه اصلی