دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

غرفه طراحی با مداد

غرفه گواش

غرفه سیاه قلم

غرفه رنگ روغن

غرفه پاستل گچی

غرفه آبرنگ

غرفه گلیم بافی و بافت فرش

غرفه قلمزنی

غرفه عکاسی