دبیرستان غیردولتی دخترانه سرمد (متوسطه دوره اول)‎ اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

اندیشه سرمد

ما در سرمد بر این باوریم که همه ی انسان ها توانمند هستند و کافیست هر کس به شناخت واقعی از استعدادهای خود برسد تا بتواند از توانایی هایش بهره ببرد.

به همین دلیل با اعتماد به فرزندانمان و سپردن مسئولیت های بزرگ به آنان، این باور را در ذهنشان نهادینه گردانیم که انسان های بزرگ و مقتدری هستند.

همچنین با یادآوری این مهم که رسیدن به اهداف بزرگ و متعالی و ایستادن بر بلندای موفقیت در سایه ی تلاش مستمر در کنار سلامت روان مسیر می گردد، دخترانمان را در این مسیر همراه و پشتیبان خواهیم بود.

به امید روزهای طلایی برای همه ی عزیزان این مرز و بوم